ورود
عضویت | بازیابی رمز؟

REKAR

تاریخ : 2 بهمن 1397, 23:09 نامه اعتراضی اساتید برجستە کشور به وزارت علوم در اعتراض به بازنشستگی دکتر محمد فاضلی ...

اساتید برجسته دانشگاههای کشور به وزیر علوم در اعتراض به بازنشستگی  پروفسور دکتر محمد فاضلی سقزی استاد دانشگاه فردوسی، نامه نوشتند و خواهان اعادە این استاد دانشگاه شدند، نسخەای از نامه کە به هیئت تحریره ریکار ارسال شده به مضمون زیر است:

"درجهان کە به سرعت در حال پیشرفت و ترقی و درحال حرکت است، و در حالیکە کشورهای بزرگ و صنعتی در پی شکار دانشمندان در عرصەهای مختلف علم و ادب میباشند، ونیاز به حضور چنین بزرگانی بیش از همه دنیا احساس میشود، متاسفانه از بازنشستگی اجباری خیل اساتیدی باخبر شدیم کە عمر خود را صرف تعالی و رشد فرهنگ و ادب ایرانی کردەاند و از میان این بزرگان خبر بازنشستگی استاد فرزانە و دانشمند گرانسنگ جناب آقای دکتر محمد فاضلی بیش از هه احساسات استادان دانشگاەها کە عموما ریزەخوار خوان علم و دانش و ادب آن بزرگوار هستند را جریحه دار ساخت. 
ما امضا کنندگان ذیل که همگی اعضای هیئت علمی دانشگاەهای ایران در رشتەهای زبان و ادبیات عربی و فاری هستیم ضمن اعلام اعتراض، از مقام عالی وزارت، تقاضا می نماییم نسبت به لغو حکم بازنشستگی و اعادە حکم استاد و ادیب فرزانه جناب آقای دکتر محمد فاضلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد اقدام عاجل به عمل آید."
بازدید: 293 موضوع: جامعه / شعر و ادب / علوم و فنون / فرهنگی نظرات: 0 نویسنده : ریکار
نظرات: 0
کاربر گرامی، برای ارسال نظر در سایت عضو شوید.