ورود
عضویت | بازیابی رمز؟

REKAR

تاریخ : 18 دی 1397, 20:07 تقدم شهریه بر دانشجو ...
دانشگاه آزاد مهاباد و برتری شهریه بر دانشجو!
سوران محمودپور | فعال دانشجویی


دیروز یکشنبه 16 دیماه به اتفاق دوستان برای امتحان در دانشگاه آزاد مهاباد بودیم. در بدو ورود به دانشکده فنی با اکیپ بازرسی کارت ورود به جلسه مواجه شدیم، تعدادی از دانشجویان بعلت بدهی شهریه ، کارت ورود به جلسه نداشتند و آنان به واحد شهریه راهنمایی نمودند. در دفتر امور شهریه نیز انبوهی از دانشجویان جهت رفع این مشکل حضور داشتند.
کارمند امورشهریه نیز با نگاهی به صورت وضعیت شهریه هر یک از دانشجویان، برگه موقت حضور در جلسه امتحانی را با قید پرداخت شهریه صادر می کرد.
در این اثنا دانشجویان بعلت دلهره و استرس امتحان و رسیدن بموقع به جلسه با هم صحبت می کردند و یا خطاب به آن مسؤل می گفتند "عجله کنید امتحان شروع شد"؛ در طرف مقابل آن کارمند نیز این صحبت ها را با سخنانی تند، ناشایست و طلبکارانه و البته با صدای بلند پاسخ می داد. رفتاری که نه در حد فضای آکادمیک و علمی و نه پاسخی درخور به سرمایه ها و آیندگان کشور و بعبارت دوستانی "ولی نعمتان ما" بود. این نهیب به دانشجویان تا هنگامه ی نوشتن برگه امتحانی ادامه دارد.
دانشجویان عزیزی اطلاع دادند که در دانشکده های دیگر نیز هم در ورودی دانشکده ها و هم در جلسه امتحانی حاکم بوده و اشاره کردند که در جلسه امتحانی ناظر حوزه و مسؤل تطبیق کارت و عکس ها با دانشجویانی که کارت نداشتند بمانند یک شرخر و طلبکار با بدهکار بازاری سخن رانده است و نمونه های دیگری که در پهنه این طور نمی گنجد.
این صحنه ها و رفتارهای قبلی برخی پرسنل دانشگاه را که با خود مرور می کردم و محلی از اعراب در قاموس آکادمیک و فضای فرهیختگی نداشت را در پازلی کنار هم قرار می دادم به یاد سخنان اخیر مسؤلان دانشگاه آزاد در میان دانشجویان معترض علوم تحقیقات افتادم که با صراحت تمام گفت "حق با مشتریست"! و نهیبی به خود زدم و گفتم مای دانشجو به این انحراف دانشگاه آزاد معنا بخشیدیم! و البته ماسبق قابل ذکرست که رئیس اسبق دانشگاه آزاد تهران در ترمهای گذشته بیان کرد که هیچ واحدی به بهانه ی عدم پرداخت شهریه، نباید مانع حضور دانشجویان در جلسه امتحانی شود. ایضا در آیین نامه های مربوطه نیز نمی توان سراغی از ممانعت حضور دانشجو بعلت بدهی گرفت چرا که کلاس و امتحان از بدیهیات دانشجو و دانشگاه هستند. هرچند پرداخت شهریه نیز در دانشگاه غیر دولتی و پولی نیز یک شاخص و اصل است و نهایتاً دانشجو در شروع و پایان هر ترم، بدهی قبلی و شهریه ترم جاری را پرداخت می کند.
دانشگاهها باید مدنظر داشته باشند نباید دو چیز را فراموش کنند: 1.کیفیت آموزشی 2.احترام اساتید و دانشجو
دانشگاه بایستی انعطاف قوانین و نرمش در اجرا را در اوضاع کنونی بکار برد که دانشجویان و مردمان منطقه در شرایط بغرنج مالی قرار دارند و رکودی نامیمون و ناخوانده بر اقتصاد حوزه حاکم است. سازوکاری که اکنون در راس عمال گردیده ماحصلش انحطاط و انشقاق بین دانشجویان و دانشگاه را فراهم می آورد. انشقاقی که در وضعیت کنونی اصلاً برای معادلات دانشگاه مناسب نیست.
وضعیتی که از 12هزار دانشجو به یک چارم خود یهنی رقمی معادل 3هزار دانشجو رسیده است.
دانشگاه آزاد واحد مهاباد در حال حاضر بیش از 150 نفر پرسنل و قریب به 200 عضو هیئت علمی و 3هزار و اندی دانشجو با پنج دانشکده در سه ساختمان آموزشی دارد.
واحد مهاباد و برخی دیگر از مراکز و واحدهای دانشگاهی غیردولتی را می توان به مثابه شهرداریها که مظهر یک واحد زیانده متصور شد. شهرداریهایی مبتنی بر عوارض ساختمانی، بدون منابع درآمد پایدار و پرسنل بیش از حدنیاز!! و منطبق بر دانشگاه ها با دانشجوی کم، شهریه بالا، بدون منابع درامدی پایدار و پرسنل زیاد!!. این درحالیست که در واحد مهاباد با یک سوم پرسنل هم می توان دانشگاه را به نحو احسن به سرمنزلگاه مقصود رساند.
این بحران مالی و تبدیل شدن به واحدی زیانده حاصل جمعی است از : تعدد مراکز و موسسات آموزش عالی، عدم تفکر مدیریت جامع و صحیح مالی و راهبردی، عدم مدیریت بدهی های بالای برخی ارگان و سازمانها به دانشگاه، فقدان برنامه و نگاه بلند مدت، نداشتن منابع درآمد پایدار و همچنین ساخت و سازهایی بدون داشتن توجیه اقتصادی و مطالعات مبنایی و چشم اندازی روشن با صرف کردن شهریه دانشجو بمانند ساختمان های کتابخانه و بوفه(بودن اینکه نیازی بدان احساس شود)، اسکلت رها شده دو ساختمان در بالادست خوابگاه خواهران، سازه شهدا (قبلا هم در دانشگاه یادمان شهدا بود وامکان پذیر بود که با مدیریت مالی و جهادی سازه ایی در ابعاد کوچکتر همانند واحدهای ارومیه و علی آباد ساخت) دانشگاه را به بحران کنونی رسانده است.
شاید این بحران و یا فاکتورهای دیگری باعث شده است که پرسنل نجیب و ارزشمند و محترم حفظ و چراغ ر دانشگاه و دانشجوپذیری و نماد خرمت باقی مانده اند و برخی دیگر با نگاه یک مشتری به دانشجو نگریسته و برای دریافتی ماهانه خود از هر حربه ای علیه دانشجو بدون درنظر گرفتن فضا استفاده کنند.
افزون بر مورد رفتاری کارمند فوق الذکر و کارمندان دیگر در مورد شهریه و مسائل دیگر دانشجویی که هر بار تکرار می شوند، در اول ترم بدنبال افزایش مبلغ شهریه و اعتراض دانشجویان به این افزایش شهریه، معاونت مالی واحد مهاباد در مصاحبه ای با یک سایت محلی دانشجویان منتقد و معترض را اغتشاشگر می خواند. همچنین در چندین ترم قبل نیز پس از اعتراض دانشجویان واحد از افزایش 15درصدی شهریه و برنامه جهت تحصن در دانشگاه، واحدهایی از دانشگاه نویسنده این یادداشت را راس هرم اغتشاش و تحصن خطاب کردند.
بعنوان یک دانشجو و کسی که چندین سال پی در پی در این واحد دانشگاهی فعالیت دانشجویی داشته ام، توصیه می کنم که با تغییر رویکرد، تلاش مضاعف و البته مدیریت جهادی! بسمت صعود دانشگاه از سراشیبی دره گام برداریم.
با رجوع به سبقه و کارنامه درخشان واحد مهاباد برای حفظ این نام، ارزش و جایگاه، از سکوی توجیه پایین آمده و با استقبال و مدد فریادهای پویای خیرخواهی، بستر تحول و موفقیت را فراهم کنید و فضای دوقطبی و دایره ی خودی و غیرخودی را وانهیم.
با اهتمام به فعالیت های دانشجویی در زمینه های علمی، صنفی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری و... روحی در این فضای مرده و بی تحرک دمیده تا رنگ پریده فضای دانشجویی به بهاری جاوید مبدل گردد.
با تغییر نگاه تک جناحی در مدیریت و برنامه ها می توان با همدلی و عمل فراگیر، روزهای روشنی را داشته باشیم.
با احترام نهادن و ارزش گذاری جایگاه حقیقی اساتید و دانشجویان، فضای همدلی و اخوت را فراهم آورید تا همه در این تنگنا و شرایط بحرانی به یاری جایگا ها این واحد دانشگاهی در مهاباد برسند.
می توان با تغییر کاربری در ساختمان جدید کتابخانه و تبدیل به بیمارستان و مرکز درمانی_آموزشی داشت و به ارتقای علمی و مالی دانشگاه کمک بالایی کند.
می توان با ساماندهی پرسنل و کاهش آمار، دغدغه مالی را کم کرد.
و سایر برنامه و راهکارهایی که مکررا در این چند سال گذشته به مجموعه مدیریتی درمیان گذاشته شده است.

بازدید: 548 موضوع: جامعه / علوم و فنون / فرهنگی نظرات: 0 نویسنده : سوران محمودپور
نظرات: 0
کاربر گرامی، برای ارسال نظر در سایت عضو شوید.