ورود
عضویت | بازیابی رمز؟

REKAR

تاریخ : 24 اردیبهشت 1399, 22:57 کرونا و ویروس راست افراطی ...
تا کنون در کشورهای مختلفی اعتراض‌ها به مقررات «فاصله‌گیری اجتماعی» برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا رخ داده است. در کشورهای فقیر اعتراض‌های صورت گرفته در هراس از گرسنگی بودند، اما در کشورهای ثروتمند اروپایی عموماً از سوی گروه‌های راست افراطی سازماندهی شده‌اند. اعتراض خیابانی تنها کاری نیست که نئونازی‌ها انجام می‌دهند. خطر اصلی کارزار اطلاعات کذب و سوء استفاده آنها از بیماری عالمگیر کووید‌۱۹ برای پیشبرد ایده‌های نژادپرستانه و مهاجرستیز است.


راست افراطی غربی که با شعارهای بستن مرزهای ملی، و توقف قبول پناهندگان و مهاجران پس از ۲۰۱۵ ــ به اصطلاع «بحران مهاجرت» در پی جنگ‌های خاورمیانه ــ قدرتمندتر شد، حالا با شیوع کووید‌ـ‌۱۹ حرف جدیدی ندارد. در واقع، دولت‌های فعلی همگی با اتخاذ همین تمهیدات به کرونا پاسخ داده اند. اما راست افراطی در حال تطبیق خود با بحران است و کارزاری از اطلاعات کاذب و دیگرهراسی را به لطف ویروس به راه انداخته است.


🔻 مرکز سیاست امنیتی ژنو وابسته به اتحادیه اروپا  در وبیناری به اثر کووید‌۱۹ بر افراطی‌گری پرداخت. در این وبینار، کریسیتن پیکیولینی، یک نئونازی سابق در #شیکاگو و یک فعال ضدنئونازی‌ها در حال حاضر گفت که ویروس کرونا به دلیل عدم قطعیت و هراس همراه با آن، «طوفانی بی‌عیب‌و‌نقص برای گروه‌های افراطی»‌ به راه انداخته است. به گفته او، فعالان و پروپاگاندیست‌های راست افراطی و نئونازی کرونا را ــ همچون رئیس‌جمهوری ایالات متحده ــ «ویروس چینی» می‌خوانند. او همچنین نسبت به خشونت احتمالی از سوی برخی شبه‌نظامیان راست افراطی همچون «حافظان سوگند» (Oath Keepers) و «سه درصدی‌ها» (Three Percenters) هشدار داد. این گروه‌ها با اسلحه به اعتراض‌های خیابانی علیه مقررات مربوط به کرونا حاضر شده اند.


پژوهشگران اندیشکده «انستیتو خدمات متحده سلطنتی» (RUSI) نیز در گزارشی نسبت به قدرت گرفتن صداهای راست افراطی در میانه بحران پندمی کرونا هشدار داده‌اند. آنها می‌نویسند:

«افراد و گروه‌های راست افراطی فعالانه در حال سوء استفاده از بحران برای ترویج اطلاعات کاذب و تئوری‌های توطئه هستند تا دستور کار ضدمهاجرتی یا ضدحکومتی خود را پیش ببرند و پیروان جدیدی پیدا کنند.» این پژوهشگران همچنین تذکر داده‌اند که گفتار حزب‌های سیاسی و رسانه‌های جریان غالب راست‌گرا اغلب بازتاب دیگری از گفتار راست افراطی است و به تقویت این گفتار کمک می‌کند.

🔻 نشانه‌های واقعی این تقویت گفتاری نمایان شده اند. در اروپا و ایالات متحده، گزارش جرایم نژادپرستانه علیه آسیایی‌ها افزایش یافته است. مسلمان‌ستیزی و یهودستیزی و دعوت به اعمال خشونت علیه آنها نیز بیشتر شده است. گروهی همچون جنبش ناسیونال‌سوسیالیست (نازی) بریتانیا حتی این پیشنهاد را داده که ویروس برای شیوع آن در اجتماع‌های اقلیت و بین مأموران پلیس به سلاح بدل شود. و اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یک مرد ۳۶ ساله را که برای هدف قراردادن مهاجران به دنبال بمب‌گذاری در یک بیمارستان بود،‌ پیش از حمله از پای درآورد.

پیش‌بینی‌ها دراین‌باره که همه‌گیری کووید‌۱۹ شاید با تضعیف اقتصادها به تضعیف حکومت‌ها و ناآرامی اجتماعی و نهایتاً آشوب بینجامد، برخی راست‌گرایان افراطی را به پی‌گرفتن ایده «شتاب‌گرایی»‌ ترغیب کرده است. به علاوه، روش اجرای این حمله‌ها با گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی و آنلاین تقویت شده و شیوع یافت. شیوع کرونا فضا را برای این شیوع مهیاتر کرده است.

حالا تهدید جدی‌تری پیش آمده: بنا به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد منطقه یورو بر اثر کرونا ۷,۵ درصد منقبض خواهد شد. ایالات متحده نیز در بحران اقتصادی است و میلیون‌ها تن بیکار شده است. این یک فرصت یگانه دیگر برای راست افراطی است تا این بار سوار بر اقتصاد و کرونا و دیگرهراسی ویروس‌اش را منتشر کند.
تا کنون در کشورهای مختلفی اعتراض‌ها به مقررات «فاصله‌گیری اجتماعی» برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا رخ داده است. در کشورهای فقیر اعتراض‌های صورت گرفته در هراس از گرسنگی بودند، اما در کشورهای ثروتمند اروپایی عموماً از سوی گروه‌های راست افراطی سازماندهی شده‌اند. اعتراض خیابانی تنها کاری نیست که نئونازی‌ها انجام می‌دهند. خطر اصلی کارزار اطلاعات کذب و سوء استفاده آنها از بیماری عالمگیر کووید‌۱۹ برای پیشبرد ایده‌های نژادپرستانه و مهاجرستیز است.


راست افراطی غربی که با شعارهای بستن مرزهای ملی، و توقف قبول پناهندگان و مهاجران پس از ۲۰۱۵ ــ به اصطلاع «بحران مهاجرت» در پی جنگ‌های خاورمیانه ــ قدرتمندتر شد، حالا با شیوع کووید‌ـ‌۱۹ حرف جدیدی ندارد. در واقع، دولت‌های فعلی همگی با اتخاذ همین تمهیدات به کرونا پاسخ داده اند. اما راست افراطی در حال تطبیق خود با بحران است و کارزاری از اطلاعات کاذب و دیگرهراسی را به لطف ویروس به راه انداخته است.


🔻 مرکز سیاست امنیتی ژنو وابسته به اتحادیه اروپا  در وبیناری به اثر کووید‌۱۹ بر افراطی‌گری پرداخت. در این وبینار، کریسیتن پیکیولینی، یک نئونازی سابق در #شیکاگو و یک فعال ضدنئونازی‌ها در حال حاضر گفت که ویروس کرونا به دلیل عدم قطعیت و هراس همراه با آن، «طوفانی بی‌عیب‌و‌نقص برای گروه‌های افراطی»‌ به راه انداخته است. به گفته او، فعالان و پروپاگاندیست‌های راست افراطی و نئونازی کرونا را ــ همچون رئیس‌جمهوری ایالات متحده ــ «ویروس چینی» می‌خوانند. او همچنین نسبت به خشونت احتمالی از سوی برخی شبه‌نظامیان راست افراطی همچون «حافظان سوگند» (Oath Keepers) و «سه درصدی‌ها» (Three Percenters) هشدار داد. این گروه‌ها با اسلحه به اعتراض‌های خیابانی علیه مقررات مربوط به کرونا حاضر شده اند.


پژوهشگران اندیشکده «انستیتو خدمات متحده سلطنتی» (RUSI) نیز در گزارشی نسبت به قدرت گرفتن صداهای راست افراطی در میانه بحران پندمی کرونا هشدار داده‌اند. آنها می‌نویسند:


«افراد و گروه‌های راست افراطی فعالانه در حال سوء استفاده از بحران برای ترویج اطلاعات کاذب و تئوری‌های توطئه هستند تا دستور کار ضدمهاجرتی یا ضدحکومتی خود را پیش ببرند و پیروان جدیدی پیدا کنند.» این پژوهشگران همچنین تذکر داده‌اند که گفتار حزب‌های سیاسی و رسانه‌های جریان غالب راست‌گرا اغلب بازتاب دیگری از گفتار راست افراطی است و به تقویت این گفتار کمک می‌کند.

🔻 نشانه‌های واقعی این تقویت گفتاری نمایان شده اند. در اروپا و ایالات متحده، گزارش جرایم نژادپرستانه علیه آسیایی‌ها افزایش یافته است. مسلمان‌ستیزی و یهودستیزی و دعوت به اعمال خشونت علیه آنها نیز بیشتر شده است. گروهی همچون جنبش ناسیونال‌سوسیالیست (نازی) بریتانیا حتی این پیشنهاد را داده که ویروس برای شیوع آن در اجتماع‌های اقلیت و بین مأموران پلیس به سلاح بدل شود. و اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یک مرد ۳۶ ساله را که برای هدف قراردادن مهاجران به دنبال بمب‌گذاری در یک بیمارستان بود،‌ پیش از حمله از پای درآورد.


پیش‌بینی‌ها دراین‌باره که همه‌گیری کووید‌۱۹ شاید با تضعیف اقتصادها به تضعیف حکومت‌ها و ناآرامی اجتماعی و نهایتاً آشوب بینجامد، برخی راست‌گرایان افراطی را به پی‌گرفتن ایده «شتاب‌گرایی»‌ ترغیب کرده است. به علاوه، روش اجرای این حمله‌ها با گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی و آنلاین تقویت شده و شیوع یافت. شیوع کرونا فضا را برای این شیوع مهیاتر کرده است.


حالا تهدید جدی‌تری پیش آمده: بنا به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد منطقه یورو بر اثر کرونا ۷,۵ درصد منقبض خواهد شد. ایالات متحده نیز در بحران اقتصادی است و میلیون‌ها تن بیکار شده است. این یک فرصت یگانه دیگر برای راست افراطی است تا این بار سوار بر اقتصاد و کرونا و دیگرهراسی ویروس‌اش را منتشر کند
امین درودگر
بازدید: 38 موضوع: جامعه نظرات: 0 نویسنده : ریکار
نظرات: 0
کاربر گرامی، برای ارسال نظر در سایت عضو شوید.