ورود
عضویت | بازیابی رمز؟

REKAR

تاریخ : 15 شهریور 1398, 00:26 فاتح، مهاباد و میراث ۱۵ ساله ...
فاتح، مهاباد و میراث ۱۵ ساله!

خبات منگوری

بعد از حواشی زیاد و انتقادات زیادی که شد بالاخره فاتح بر صندلی شهربان مهاباد نشست و آنچه مسلم است جایگاه وی اکنون در سمت سکانداری مجموعەی شهرداری و وجهەی شخص وی در مواجه با سه ضلعی شورا، شهر و شهرداری ست، آنچه غیرقابل کتمان است دخیل بودن مجموعەی اکثریت شورای مهاباد در میراث پانزدەسالەی شهرداری و انتخابی است که کردەاند، اعم از بدهی ها و مطالبات و غیرهاست، دخالت و مسئولیتی کە قبلا نیز از انواع تریبونهای مختلف نقد و بررسی شده و نتایج عیان آن نیز بر روند توسعه شهر کاملا مشهود است.
اعمال سیاست های مردم گریز، شهرفروشانه و غیرشفاف شهردار مستعفی هجمه انتقادات زیادی را به دنبال داشت به گونەای که عدم انطباق رفتار عملی و دستورکار وی با وعده وعیدهای دورەهای قبلی در زمان عضویت در شورای شهر و نیز تصدی سمت شهردار، کارنامەی نە تنها غیرمقبول بلکه تا حدودی مشروط و مردود هم به بار گذاشت و نهایتا منجر به پیادە شدنش از قطار مجموعەی شورا و شهرداری شد.
آنچه در تیتراژ روابط عمومی شورا و شهرداری و فضای عینی شهر رصد میشود، پافشاری فاتح به پرداخت عقب ماندگیهای حقوقی پرسنل و کارگران، اصلاح نواقص کف شهری (بازسازی معابر، ترمیم امکانات خدماتی، تسریع در جواب رسانی  توجه ویژه به درخواستهای مردمی از طریق رسانەها و..) و نیز توجه به رویکرد رسانەها در بررسی عملکرد وی است، ایتم هایی کە از بار مثبتی برخوردارند و در صورت تداوم آن نیز میتواند به نتایج خوبی برسند. 
اما بعد مهم زمین واقعی مدیریت وسیاست گذاری در شهرداری اتخاذ رویکرد مدیریتی مناسب در قبال میراثی است کە در ابتدا به آن اشاره شد، در موازات اصلاحات درون سازمانی که نقشی غیرقابل اغماض در وضعیت قبلی شهرداری داشتند.
 بدون شک رسانەها نیز حسب رسالت خویش فارغ از جاح بندی های موجود تلاش خواهند کرد بر نقاط کور و تاریک، موانع راه توسعه و اصلاح امور موجود چراغی در حد بضاعت خویش بتابانند و با نقدها و پیشنهادات خود فارغ از نقدهای پیشینی، گامهای مهم اصلاح وضعیت را تحکیم کنند.
بازدید: 233 موضوع: سیاست / شهر نگار نظرات: 0 نویسنده : خبات منگوری
نظرات: 0
کاربر گرامی، برای ارسال نظر در سایت عضو شوید.